Finnexpo

Namn, grafisk profil och konceptutveckling för nya designaktören Finnexpo vars affärsidé går ut på att presentera Finlands rika designtradition, både dåtida och nutida. Det hela sker under parollen "Best of Finland/Suomen Paras". Finnexpo är både en handelsplats och en designportal. Uppdraget rymmer både digital produktion och produktdesign. Decenniums insats är pågående och inkluderar en flerspråkig sajt med integrerad e-handel via egen webbutik.

>www.finnexpo.se

Se fler uppdrag >